Boeken - Chris Lenaerts

Het objectief van de boeken en hun onderling verband:

In "Hyperventilatie ontmaskerd - Een aanpak voor perfectionisme" had ik vooral de intentie om zowel het ziektebeeld als de hyperventilant/perfectionist zelf te ontmaskeren. Het is een basiswerk voor mensen die lijden aan het angst- en spanningssyndroom en dat vooral erkenning en geruststelling schenkt. Voor velen betekent het boek een ware eye-opener, waardoor angst en onzekerheid worden omgetoverd tot inzicht en hoop. Mijn persoonlijke betrokkenheid bij het ziektebeeld en het gebrek destijds aan enige informatie en deskundige begeleiding hebben ertoe bijgedragen dat ik zeer gemotiveerd was om dit angst- en spanningssyndroom te doorgronden en anderen te begeleiden in hun genezingsproces. Ook het wegnemen van vooroordelen ten opzichte van de hyperventilant was voor mij een belangrijke drijfveer.

In "Actief loslaten" wil ik de lezer bewust maken om hyperventilatie te beschouwen als een ‘vriend’ die je wil beschermen tegen verdere roofbouw op jezelf en geenszins als een vijand die je moet bestrijden. Het boek maakt je duidelijk hoe je door allerlei vastgeroeste gedachten, gedragingen en angsten los te laten heel wat minder energie verliest. Het toont je de weg om een andere levensfilosofie aan te nemen. Dit alles resulteert in een toename van je mentale en lichamelijke veerkracht en in een liefdevoller contact met jezelf.

Als je levensstijl rustiger wordt dan wordt ook je levensritme rustiger en zo adem je als vanzelf rustig.

"Actief loslaten" is een logisch vervolg op "Hyperventilatie ontmaskerd". Het gaat recht naar de bodem van je levensstroom en staat boordevol praktische raadgevingen om terug volop te genieten van het leven.

In "Grijp je leven"" ga je de energie die hierdoor vrij komt opnieuw investeren en ditmaal in jezelf. Deel I beschrijft een praktische oefening om de bewustwording van de eigenwaarde te verhogen zodat heel wat overcompensaties (perfectionisme) en angsten progressief afnemen. Het boek laat zien hoe een positief zelfbeeld je meer zelfvertrouwen en –respect schenkt en alzo minder kwetsbaar maakt. Hoe de eigenliefde daardoor vergroot en je spontaan meer aandacht schenkt aan al het positieve in jezelf en om je heen. Kortom, hoe je met beide handen het leven en het geluk kan grijpen waar je recht op hebt.

Het is niet mijn bedoeling om bij dit schrijven, de lezer een ideaalbeeld of een ideale methode die 'gevolgd-moet-worden-om-gelukkig-te-zijn' op te dringen. Beide delen van dit boek zijn slechts een onthulling van een groeiproces. Ze zijn het resultaat van een actieve zoektocht, waarbij ik zelf - in moeilijke en onbegrijpelijke omstandigheden - vanuit mijn innerlijke levenskracht heb kunnen blijven genieten van het leven. Sterker, de moeilijke omstandigheden hebben me veel wijzer, zoveel milder voor mezelf en zoveel nederiger gemaakt. Ik ben er heel dankbaar voor. Ze hebben me de kans gegeven om een diepere betekenis te geven aan mezelf en aan het leven. De positieve visualisatie en het stille geloof dat ik anderen kan helpen te genieten van innerlijke rust en echte levensvreugde geven mij veel voldoening.

Als boek I je het antwoord geeft op "wat mankeer ik nu eigenlijk?", geeft boek II je het antwoord op "hoe verander ik mijn levensstijl om verloren energie tot een minimum te beperken?" en boek III geeft je het antwoord op "hoe kan ik de energie die daardoor vrijkomt herinvesteren in mezelf en alzo een diepe innerlijke rust en actieve levenskracht ervaren?"

"De nacht geeft kracht" is gegroeid vanuit een sterke vraag naar informatie over slaapproblematiek bij mijn hyperventilatiepatiënten. Een logische behoefte vermits zowel bij HV- klachten als bij slaapproblematiek een gebrek aan innerlijke rust aan de basis ligt. Een chronisch gebrek aan nachtrust leidt al snel tot een slepend gevoel van vermoeidheid, van zwakte en zelfs van uitputting. Gevoelens die op hun beurt ontegensprekelijk resulteren in een nog meer onzekere, angstige en verzwakte positie. Ze brengen de persoon aan het wankelen door de vicieuze cirkel waarin hij terecht komt. Het boek wil een bijdrage leveren in het voorkomen van verkeerde gewoonten en overtuigingen over het slapen.

De bijhorende luisteroefening (cd) nodigt je uit om op een bijzonder milde wijze in contact te komen met jezelf en heerlijk in te dommelen. Ze combineert een ontspanningsoefening en een mindfulness ervaring. Geniet ervan!